Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Εθελοντισμός


Η κουλτούρα του εθελοντισμού υπάρχει σε κάθε κοινωνία, μολονότι σε διαφορετικές μορφές. Η εθελοντική πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι ενώνουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού είναι χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών και ως τέτοια αγγίζει τις ζωές πολλών ατόμων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια βασική έκφραση των ανθρώπινων σχέσεων. Σχετίζεται με την ανάγκη των ατόμων να συμμετέχουν και να νιώθουν ότι είναι σημαντικοί για τους συνανθρώπους τους. Διαπνέεται από τις αξίες της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα της ζωής.

Οι άνθρωποι συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για πολλούς και διαφορετικούς λόγους :  μπορεί να θέλουν να δώσουν πίσω κάτι στην κοινωνία είτε από τα συναισθηματικά είτε από τα υλικά «αποθέματά»  τους, μπορεί να θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά ως φορείς κοινωνικής αλλαγής μέσα σε μια κοινωνία που παρουσιάζει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα,  μπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά το  χρόνο τους κ.α.

Για όποιον λόγο και να συμμετέχει κάποιος σε εθελοντικές δράσεις, ο εθελοντισμός ξεπερνά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου έργου/πράξης που καλείται να φέρει σε πέρας.  Ο εθελοντισμός, ως μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής και συμβάλλει τόσο στην προσωπική ανάπτυξη όσο και στην αίσθηση κοινής ταυτότητας και μέλλοντος.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια έκφραση ατομικής συμμετοχής στην  κοινωνία: η συμμετοχή, η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα είναι οι αξίες που βρίσκονται στη βάση της  ενεργούς συμμετοχής.  Ο εθελοντισμός, λοιπόν, λειτουργεί ενάντια στον ατομικισμό μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Περισσότερο σήμερα, ίσως, παρά ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη για δράση, αλληλεγγύη και συμμετοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, αποτελεί μια μορφή συμμετοχής στα κοινά, αναπτύσσοντας την εθελοντική δράση σε διάφορους τομείς, με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές φιλανθρωπίας. Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες ή προγράμματα, αντιμετώπισης ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, οδηγεί τόσο το άτομο όσο και την κοινωνία των πολιτών να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στην αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια σε μια μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή μέσα σε μια κοινωνία.
edra-coop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: