Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Υπερκατανάλωση και ενέργεια


 Ένας κόσμος αυξανομένης κατανάλωσης
Οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να ικανοποιήσουν όλο και περισσότερες ανάγκες και επιθυμίες αγοράζοντας υλικά, των οποίων η παραγωγή κοστίζει αρκετή ενέργεια.
Ο κοινωνικό - οικονομικός προσανατολισμός του καταναλωτικού τρόπου ζωής με το σημερινό αστικο-βιομηχανικό μοντέλο ζωής, χαρακτηρίζεται από μονόπλευρη ποσοτική αύξηση της παραγωγής με μεγάλες απαιτήσεις για κέρδος, υπερκατανάλωση και κατασπατάληση φυσικών πόρων και ενέργειας. Οι ανάγκες είναι τεχνητές και κατασκευάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με χορηγούς πολυεθνικές εταιρείες, που δημιουργούν μια ζήτηση για αντικείμενα που δεν είναι χρήσιμα και που το καθένα έχει σχεδιασθεί, για να φθαρεί όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Ο σημερινός κόσμος παρά την οικονομική κρίση, βιώνει μια συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση παντοειδών αγαθών, ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων, ύλης και ενέργειας που λόγω των θερμοδυναμικών νόμων, συνεπάγεται ρύπανση, εξάντληση φυσικών πόρων, αλλά και κατανάλωση ενέργειας από τις βιομηχανίες παραγωγής αγαθών. 

Επειδή όμως τίποτε δεν είναι άπειρο είναι σαφές ότι η κατανάλωση δεν μπορεί ν' αυξάνεται χωρίς περιορισμούς. Το ερώτημα είναι που βρίσκεται το όριο της κατανάλωσης, το σημείο εκείνο που θα ικανοποιεί βασικές ανάγκες και θα παρέχει ικανοποίηση και ευτυχία στο άτομο. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ο ανταγωνισμός στη κατανάλωση, οδηγεί σε καταναλωτική μανία. Σε μια κοινωνική συμπεριφορά δηλαδή "όπου σημασία δεν είναι τι αγαθά έχει ο καθένας, αλλά τι έχει σε σχέση με τον γείτονα". Η συμπεριφορά αυτή μεγεθύνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οδηγεί σε παράλογες απαιτήσεις, ενώ αποτελεί την αρχή της καταναλωτικής μανίας.
Μανόλης Βουτυράκης
Από  το  διαδίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια: