Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Νεοελληνική Γλώσσα

Τρεις Παρατηρήσεις για το θέμα της Έκθεσης
Το  Θέμα  της  παραγωγής  λόγου  ( Γ1)   στις  φετινές  ( 2017  ) πανελλαδικές  εξετάσεις    στο  μάθημα  της  Νεοελληνικής   Γλώσσας  ήταν  το  εξής  :  Στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου σας ως υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες και μελλοντικοί/κές επιστήμονες εκφωνείτε μια ομιλία 500-600 λέξεων στην οποία εστιάζετε σε δύο άξονες:

α) στον ρόλο της επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, σύγχρονων προβλημάτων

 και 

β) στα ηθικά εφόδια του επιστήμονα που θα του επιτρέψουν να υπηρετήσει αυτό τον στόχο.Θα  θέλαμε   να   προχωρήσουμε   σε  τρεις   παρατηρήσεις  : 
  

Παρατήρηση  Πρώτη :  

Στο  Α    ζητούμενο  του  παραπάνω  θέματος,  δεν  είναι  σαφές  αν  ζητείται  από  τους   μαθητές    να  παρουσιάσουν  το  ρόλο  που  έχει  σήμερα  η  επιστήμη  στην  αντιμετώπιση  των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη τους, σύγχρονων προβλημάτων  ή  στο  ρόλο  που  μπορεί / πρέπει    να  διαδραματίσει  σήμερα     η  επιστήμη   στην  αντιμετώπιση  αυτών  των  προβλημάτων.

Παρατήρηση   Δεύτερη  


 Και  στις  2   περιπτώσεις  ο  μαθητής   καλείται   να  γράψει  θετικά  στοιχεία   για  το  ρόλο  της  επιστήμης  και  όχι  αρνητικά,  αφού το  θέμα  αναφέρεται  στο  ρόλο  της  επιστήμης  στην  αντιμετώπιση  αυτών  των  προβλημάτων,  δηλαδή  στη  βελτίωση  της  υπάρχουσας  κατάστασης.

Παρατήρηση   Τρίτη    :  

Θα  ήταν  ίσως  φρονιμότερο  στο  α΄  ζητούμενο  να  μην είχε   ζητηθεί  μόνο  ο  ρόλος της επιστήμης,  αλλά   της επιστημονικής  και τεχνολογικής  εξέλιξης. 

 Πολλοί   μαθητές  δεν  αναφέρθηκαν καθόλου    στο ρόλο της τεχνολογίας φοβούμενοι    μήπως βγουν εκτός  θέματος,  αφού   το  ίδιο  το  κείμενο    που  δόθηκε  στους  υποψήφιους  για  περίληψη  έγραφε  στην πρώτη παράγραφό  του:

"Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία δεν ταυτίζονται, διότι η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη στην όλο και πιο βαθιά κατάκτηση της γνώσης, ενώ η τεχνολογία έχει ως επιδίωξη την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την υπηρέτηση των τρεχουσών, πρακτικών αναγκών του ανθρώπου".

Οι περισσότεροι μαθητές ανέπτυξαν τις απόψεις τους  για  το  ρόλο της  επιστημονικής και  τεχνολογικής  προόδου   στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων  και όχι   μόνο  για  το  ρόλο  της  επιστήμης.


Επιμύθιο  :  Η  προσεκτική    διατύπωση  των  θεμάτων  βοηθά   τους  μαθητές που  διαγωνίζονται, υπό  συνθήκες  άγχους  συνήθως,  αλλά  και  τους   εκπαιδευτικούς  που θα   διορθώσουν τα  γραπτά  και  ενισχύει   την  αξιοπιστία του  εξεταστικού   συστήματος.

Κώστας   Ζακυνθινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: