Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Ἀπό τό ἐλάχιστο φτάνεις πιό σύντομα ὁπουδήποτε. Μόνο πού 'ναι πιό δύσκολο."Γεννήθηκα   γιά  νά   'χω  τόσα.  Δέ  μοῦ  λέει  τίποτα  νά  παραδοξολογῶ.  Ἀπό  τό  ἐλάχιστο  φτάνεις πιό  σύντομα  ὁπουδήποτε.  Μόνο  πού  'ναι  πιό  δύσκολο.   Κι   ἀπό  τό  κορίτσι   πού  ἀγαπᾶς  ἐπίσης   φτάνεις,  ἀλλά   θέλει  να  ξέρεις  νά  τ' ἀγγίξεις  ὁπόταν  ἡ  φύση  σοῦ   ὑπακούει.  Κι  ἀπό   τή  φύση  -   ἀλλά  θέλει  να  ξέρεις   νά   τῆς   ἀφαιρέσεις   τήν  ἀγκίδα  της." 
 
Ο   ΜΙΚΡΟΣ   ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: