Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Μαζοποίηση

Μαζοποίηση ή μαζικοποίηση είναι η διαδικασία και το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο καταργείται η ατομική βούληση, τα άτομα παθητικοποιούνται, αποκτούν αγελαία νοοτροπία, συνήθως μέσα από έντεχνους μηχανισμούς υποβολής διαβρωτικών μηνυμάτων, οι  οποίοι  αποσκοπούν  στην  εξυπηρέτηση   «ιδίων  συμφερόντων».
Από  το   διαδίκτυο

Βίντεο  για  τον  έλεγχο  των  Μ.Μ.Ε


Δεν υπάρχουν σχόλια: