Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ο καταναλωτισμός
 Ο καταναλωτισμός  επιβιώνει από τα τεράστια ποσά που διατίθενται για τη διαφήμιση, η οποία έχει ως σκοπό τη δημιουργία  της  επιθυμίας στον καταναλωτή να ακολουθεί τη μόδα και το επακόλουθο σύστημα αυτο-αμοιβής που  βασίζεται  στην απόκτηση. Αντικαθιστά την πραγματική και λογική ανάγκη για στοιχειώδη εφόδια στην καθημερινή ζωή,  για  συνύπαρξη στην κοινωνία, για  ομαλή οικογενειακή ζωή και για υγιείς σχέσεις, με την τεχνητή, συνεχή και ακόρεστη αναζήτηση για αγαθά και χρήματα, χωρίς να υπολογίζεται το ουσιαστικό όφελος που φέρνουν. Πρόθεση αυτών που κερδίζουν από τον καταναλωτισμό είναι να απορρίπτεται το παλιό είτε λόγω  μη  ανθεκτικότητας είτε  λόγω  αλλαγής μόδας. Τα προϊόντα γίνονται ψυχολογικά απαρχαιωμένα πολύ πριν φθαρούν στην πραγματικότητα. Επιπλέον, αξίες όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, η φιλία και η αυτονομία προωθούνται μόνο ως μέσα κατανάλωσης όπως η αγορά δώρων. Οικονομικοί πόροι που θα μπορούσαν να διατεθούν σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως η  εκπαίδευση, η διατροφή και η στέγαση  ξοδεύονται  για προϊόντα αμφίβολης αξίας και ελάχιστου κοινωνικού οφέλους.
Από  το  διαδίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια: