Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Σερφάροντας με (αν) ασφάλειαΤου  Δρ. Κωσταντίνου  Σιώμου*

Ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες, η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής κατέχει προνομιακή θέση και έχει ανοίξει παγκοσμίως νέους ορίζοντες για τις υπηρεσίες υγείας, δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης, έρευνας και επικοινωνίας. Το Διαδίκτυο έχει αναδειχτεί σε ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο για προσωπική επικοινωνία, ακαδημαϊκή έρευνα, ανταλλαγή πληροφοριών και ψυχαγωγία.


Ενώ, όμως, τα θετικά στοιχεία του Διαδικτύου είναι πασιφανή, αυξάνεται διαρκώς η ανησυχία για την ανάπτυξη παθολογικών συμπεριφορών σε σχέση με αυτό. Οι επιδράσεις στη σωματική υγεία από την πολύωρη έκθεση στην οθόνη και τον καθιστικό τρόπο ζωής, ο εθισμός στο Διαδίκτυο, στο διαδικτυακό τζόγο και τη διαδικτυακή πορνογραφία, η υπερβολική ενασχόληση των νέων με τα διαδικτυακά παιχνίδια και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η ανάδυση νέων τύπων αντικοινωνικών συμπεριφορών που εκφράζονται με την παρενόχληση, τον εκφοβισμό, το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις διαδικτυακές αυτοκτονίες απασχολούν πλέον επιστήμονες διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Η υψηλή επικράτηση του εθισμού στο Διαδίκτυο στη χώρα μας μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός των παιδιών και των ενηλίκων στην Ελλάδα ξεκίνησε στο μεγαλύτερο ποσοστό μέσα από την εμπειρική ενασχόληση και όχι ως αποτέλεσμα συντονισμένης μαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, ευρέως διαδεδομένη αντίληψη μεταξύ των παιδιών και των γονέων τους είναι ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το Διαδίκτυο εξυπηρετούν απλώς την ανάγκη των παιδιών για ψυχαγωγία και επικοινωνία. Δεν μπορεί, λοιπόν, παρά να τονιστεί η σημασία της ενσωμάτωσης των Η/Υ και του Διαδικτύου την κατάλληλη στιγμή στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε η γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες να πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με ισορροπημένη παρουσίαση και έγκαιρη ανίχνευση παθολογικών σημείων και συμπτωμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η επίγνωση των κινδύνων κατά τη χρήση του Διαδικτύου και των θεμάτων ασφαλείας των νέων τεχνολογιών, καθώς και η σε Βάθος γνώση από τον εκπαιδευτικό και τους γονείς των αιτιών των παθολογικών διαδικτυακών συμπεριφορών.

Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι η σχέση των ανθρώπων με το Διαδίκτυο χτίζεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου και ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ομαλή μετάβαση από την κοινωνία όπως τη γνωρίζαμε μέχρι πρότινος στην κοινωνία της πληροφορίας είναι πολύ σημαντικός. Στη διαδικασία εκπαίδευσης για την ασφαλή, ηθική και ορθολογική χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά και τους ενηλίκους οφείλουν να συμμετέχουν όλοι, τα παιδιά, οι γονείς, το σχολείο και, φυσικά, οι ειδικοί επιστήμονες της διάδρασης των νέων τεχνολογιών με τον άνθρωπο.

Από  τον  Πρόλογο  του Βιβλίου  «Σερφάροντας  με  (αν) ασφάλεια»
Εμμ.  Σφακιανάκης – Κ.  Σιώμος- Γ.  Φλώρος
Εφημερίδα  Καθημερινή
*Δρ.  κωνσταντίνος  Σιώμος,  Ψυχίατρος  παιδιών  και  εφήβων,  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Μελέτης  της  Διαταραχής  Εθισμού  στο  Διαδίκτυο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: