Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Νεοελληνική γλώσσα γενικής παιδείας : Ασάφεια στο Γ1Στην  άσκηση    Γ1   [ Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να αναφερθείτε σε φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, αλλά και σε δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500 -600 λέξεις). ]

Δεν  είναι    σαφές    αν  ζητούνται  δραστηριότητες,  ατομικές και συλλογικές,  που  ήδη  σήμερα  αναλαμβάνονται   ή  δραστηριότητες  που  πρέπει  να  αναλαμβάνονται  για  τον  περιορισμό  του  ελλείμματος  ανθρωπιάς. 

Αναλυτικότερα, στην  παραγωγή  λόγου  καλούνται  οι μαθητές  να  αναφερθούν :    1.  σε φαινόμενα

      που αποδεικνύουν     
       το   έλλειμμα   ανθρωπιάς στην εποχή μας,         

                                                                         

  2.  αλλά και σε δραστηριότητες, ατομικές  και  συλλογικές 
       που αποσκοπούν  
       στον  περιορισμό  αυτού  του  ελλείμματος   


 Το  πρώτο   ζητούμενο  εμφανώς   αναφέρεται  στο  τι  γίνεται  σήμερα.   Με  βάση αυτό,     και   το  δεύτερο   ζητούμενο  θα  μπορούσε να  εκληφθεί  ότι    εστιάζει    σε  δραστηριότητες  που  ήδη  αναλαμβάνονται    σε  ατομικό  ή  συλλογικό  επίπεδο. Δεν   είναι  όμως  ξεκάθαρο. Η  ανάγνωση  αμφιταλαντεύεται  ανάμεσα  στο  τι  γίνεται  και  στο  τι  πρέπει  να  γίνει.

 Πιο  λογικό    θα  ήταν  να  είχε  ζητηθεί   ξεκάθαρα  από  τους  μαθητές  να  παρουσιάσουν  τις  δραστηριότητες  που   πρέπει  να  αναληφθούν  σε  ατομικό  ή  συλλογικό  επίπεδο.

 Όταν   στο  α  ζητούμενο  επισημαίνεται  ένα  πρόβλημα  (  Έλλειμμα  ανθρωπιάς),   στο  β  ζητούμενο    είναι περισσότερο  λογικό    να  ζητούνται  προτάσεις  για  την  υπέρβασή   του  παρά  δραστηριότητες  που  ήδη  πραγματοποιούνται  σήμερα  για  την  αντιμετώπισή  του !

 Δεν  είναι  τυχαίο  που  η  συντριπτική  πλειονότητα  των  μαθητών    έχει   αναφερθεί  σε  δραστηριότητες  που  πρέπει  να  αναλαμβάνονται. Ακολούθησε,  δηλαδή,  αυτό  που θα  έπρεπε  με  σαφήνεια   να  είχε  ζητηθεί !  

   Το  β  ζητούμενο,  λοιπόν,   θα  ήταν   καλύτερο   να  είχε   διατυπωθεί    δεοντολογικά !

Ουσιώδεις   διαφορές  στο  περιεχόμενο,   με  τη  μία  ή   την  άλλη  ερμηνεία  του  θέματος,  δεν  μπορούν  να  υπάρξουν.   Το  ύφος  όμως,  αναγκαστικά,   θα  είναι  διαφορετικό. Ακόμη,    ίσως     η  αναφορά  στο  τι  ήδη  γίνεται  να  είναι    κάπως  περιοριστική,  να  εμποδίζει  τους  μαθητές  να  γράψουν  αρκετά.  
  
Προτείνουμε,  πάντως,     και  οι  δύο  απαντήσεις   να  εκληφθούν  ως  ορθές. 
                                                   

Κώστας   Ζακυνθινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: