Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Αρχαία Ελληνικά 2012

Διδαγμνο κεμενο
ριστοτέλους θικ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4)
Σημεον δ δε ποιεσθαι τν ξεων τν πιγινομένην  δονν λύπην τος ργοις· μν γρ πεχόμενος τν  σωματικν δονν κα ατ τούτ χαίρων σώφρων, δ’  χθόμενος κόλαστος, καί μν πομένων τ δειν κα  χαίρων μ λυπούμενός γε νδρεος, δ λυπούμενος  δειλός. Περ δονς γρ κα λύπας στν θικ ρετή· δι  μν γρ τν δονν τ φαλα πράττομεν, δι δ τν λύπην  τν καλν πεχόμεθα. Δι δε χθαί πως εθς κ νέων, ς  Πλάτων φησίν, στε χαίρειν τε κα λυπεσθαι ος δε·   γρ ρθ παιδεία ατη στίν.

Δε δ μ μόνον οτως επεν, τι ξις, λλ κα ποία τις.  ητέον ον τι πσα ρετή, ο ν ρετή, ατό τε ε χον  ποτελε κα τ ργον ατο ε ποδίδωσιν, οον το  φθαλμο ρετ τόν τε φθαλμν σπουδαον ποιε κα τ ργον ατο· τ γρ το φθαλμο ρετ ε ρμεν.  μοίως το ππου ρετ ππον τε σπουδαον ποιε κα  γαθν δραμεν κα νεγκεν τν πιβάτην κα μεναι τος
πολεμίους. Ε δ τοτ’ π πάντων οτως χει, κα το  νθρώπου ρετ εη ν ξις φ’ ς γαθς νθρωπος  γίνεται κα φ’ ς ε τ αυτο ργον ποδώσει. Πς δ τοτ’ σται,... δ’ σται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν  ποία τις  στιν φύσις ατς.

Α1. Απ το παραπάνω κεμενο να γράψετε στο τετρδι σας
τη μετάφραση του αποσπάσματος:  «Περ δονς γρ ... τ αυτο ργον ποδώσει.»
Μονδες  10
B. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις :
Β1. Ποια είναι η σχέση ηθικής αρετής και ηδονής-λύπης και  πώς την εξηγεί ο Αριστοτέλης στο κείμενο που σας  δίνεται ;
Μονδες  15
Β2. ξις, ρετή, ργον: α) να προσδιορίσετε το  περιεχόμενο των όρων (μονάδες 9) και β) να εξηγήσετε  τη μεταξύ τους σχέση με βάση το κείμενο που σας δίνεται 
(μονάδες 6).
Μονδες 15
Β3. Ποια ήταν η σχέση του Αριστοτέλη με τους συναδέλφους  του στην Ακαδημία και πώς αυτή εξηγείται;
Μονάδες 10
Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία  ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά  από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:  σχεδόν, αχάριστος, ασήμαντος, ενδεής, πρόφαση, διαμονή,  άρτιος, τελεσίδικος, δημαγωγός, καταδρομικό.
Μονάδες 10Γ. Αδδακτο κεμενο
Θουκυδίδου στοριν VII, 61
 
νδρες στρατιται θηναίων τε κα τν λλων  ξυμμάχων, μν γν μέλλων μοίως κοινς πασιν σται  περί τε σωτηρίας κα πατρίδος κάστοις οχ σσον τος  πολεμίοις· ν γρ κρατήσωμεν νν τας ναυσίν, στι τ τν  πάρχουσάν που οκείαν πόλιν πιδεν. θυμεν δ ο χρ  οδ πάσχειν περ ο πειρότατοι τν νθρώπων, ο τος  πρώτοις γσι σφαλέντες πειτα δι παντς τν λπίδα το φόβου μοίαν τας ξυμφορας χουσιν. λλ’ σοι τε  θηναίων πάρεστε, πολλν δη πολέμων μπειροι ντες, κα  σοι τν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι αεί, μνήσθητε τν ν  τος πολέμοις παραλόγων.

Γ1. Να γράψετε στο τετρδι σας τη μετάφραση του  παραπάνω κειμένου.
Μονδες  20
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για  καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 
γν : την αιτιατική πληθυντικού
ναυσίν : την κλητική ενικού
περ : τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
πρώτοις : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
σφαλέντες : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο  γένος
κρατήσωμεν : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής  του ενεστώτα στην ίδια φωνή
πιδεν : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια  φωνή
πάσχειν : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του  μέλλοντα
χουσιν : το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του  αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
μνήσθητε : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής  του ίδιου χρόνου.
Μονδες   10


Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω  τύπων : στρατιται, τ, θυμεν, τν νθρώπων, τας  ξυμφορας, τν παραλόγων.
 (μονάδες 6)
Γ3β. «ν κρατήσωμεν τας ναυσίν, στι τ τν πάρχουσάν
που οκείαν πόλιν πιδεν» : να μεταφέρετε το  παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο  τρόπους) εξαρτώντας το από τη φράση  «  Νικίας  επεν»
(μονάδες 4)

Δεν υπάρχουν σχόλια: