Κυριακή, 20 Μαΐου 2012Το κάπνισμα αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία θανάτου που θα μπορούσε να αποφευχθεί στην ΕΕ. Αποκτώντας ολοένα μεγαλύτερη επίγνωση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να αποθαρρύνει τη δημιουργία νέων καπνιστών, να βοηθά όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, να προστατεύει τους παθητικούς καπνιστές και να περιορίζει τη διαφήμιση και την προώθηση προϊόντων καπνού στην αγορά.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο αριθμός των καπνιστών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι υψηλός – περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού - ενώ, πέρα από τα χρόνια προβλήματα υγείας, κάθε χρόνο σημειώνονται 650.000 θάνατοι εξαιτίας του καπνίσματος. Σχεδόν το 50% των ανθρώπων που πεθαίνουν είναι μεταξύ 35 και 69 ετών, ηλικία πολύ μικρότερη από το μέσο όρο του προσδόκιμου ζωής. Όσο αυξάνεται η ευαισθητοποίηση του κοινού, οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ζητούν ολοένα περισσότερο να προστατευτούν από τους κινδύνους των ασθενειών, της αναπηρίας και του θανάτου που συνδέονται με την έκθεση στον καπνό.

Οι κυριότερες ενέργειες της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα είναι η λήψη νομοθετικών μέτρων και η χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης του καπνίσματος και ενημερωτικών εκστρατειών, τα οποία εντάσσονται όλα στο πλαίσιο μιας σφαιρικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει επίσης ενσωματώσει την καταπολέμηση του καπνίσματος σε μια σειρά άλλων κοινοτικών πολιτικών, όπως η φορολογική και η γεωργική πολιτική. Τέλος, συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση του καπνίσματος σε διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω της σύμβασης-πλαισίου για την καταπολέμηση του καπνίσματος (της πρώτης διεθνούς συνθήκης για την υγεία), η οποία καλεί τις χώρες όλου του κόσμου να μεριμνούν για τη μείωση των θανάτων και ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα και παρέχει το πλαίσιο για τη λήψη ολοένα αυστηρότερων μέτρων κατά του καπνίσματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: