Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011
Χρόνια   πολλά.   Το  2011  να   φτάσουμε  τις  πιο  ψηλές  κορυφές, εντός  μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: