Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Κείμενο : Θουκυδίδης 1.79.1 - 1.79.2

Βαθμός δυσκολίας του κειμένου :1 2 3 4
Συντακτικά  φαινόμενα : σύστοιχο  αντικείμενο, δίπτωτα  ρήματα,  εμπρόθετοι  προσδιορισμοί

Κείμενο 
Τοιαῦτα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι εἶπον. Ἐπειδὴ δὲ τῶν τε ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι  τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς Ἀθηναίους καὶ τῶν Ἀθηναίων ἃ ἔλεξαν͵ μεταστησάμενοι πάντας ἐβουλεύοντο  κατὰ σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων. Καὶ τῶν μὲν πλεόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ  γνῶμαι ἔφερον͵ ἀδικεῖν  τε τοὺς Ἀθηναίους  ἤδη καὶ  πολεμητέα  εἶναι ἐν  τάχει·  παρελθὼν  δὲ  Ἀρχίδαμος  ὁ  βασιλεὺς  αὐτῶν͵ ἀνὴρ  καὶ  ξυνετὸς  δοκῶν  εἶναι  καὶ σώφρων͵ ἔλεξε   τοιάδε.
Θουκυδίδης  1.79.1    -    1.79.2
Εισαγωγικό  σημείωμα
Το   432  π.χ.  ενώπιον  της τακτικής   συνέλευσης  των  Σπαρτιατών, της  σπαρτιατικής  Απέλλας,  στην  οποία  συμμετείχαν  όλοι  οι  Σπαρτιάτες πολίτες  άνω  των  τριάντα  ετών, οι  σύμμαχοι  των  Σπαρτιατών  διατύπωσαν   κατηγορίες  σε  βάρος  των  Αθηναίων  και  ζήτησαν   να  τους  κηρύξουν  τον  πόλεμο.  Στη  συνέλευση  αυτή  παρευρέθηκε  και  μίλησε  και  αντιπροσωπεία  των  Αθηναίων. Μετά  αποχώρησαν όλοι και έμειναν  οι  Σπαρτιάτες  μόνοι  τους  για  να  αποφασίσουν.  Στο  τέλος, πήρε  το λόγο  ο  Αρχίδαμος,  ο  βασιλιάς  της  Σπάρτης.

Λεξιλόγιο
ἔγκλημα,  τό :   κατηγορία, η  μομφή,  η  αιτίαση
μεταστησάμενοι : μεθίσταμαί   τινα :  απομακρύνω  κάποιον   
βουλεύομαι : σκέφτομαι, κρίνω,  αποφασίζω
τοὺς Ἀθηναίους  πολεμητέα  εἶναι  : ρηματικό  επίθετο  σε  - τέος  :   δεῖν   πολεμεῖν   τοὺς   Ἀθηναίους  
παρέρχομαι ( για  ομιλητές ) :  ανεβαίνω  στο  βήμα, παίρνω  το  λόγο
δοκῶ  + ειδικό  απαρέμφατο  :  φαίνομαι,  δίνω  την  εντύπωση

Ανιχνευτικά   ερωτήματα  για  την  κατανόηση  του  κειμένου
Ποιοι   παρευρέθηκαν  στη Συνέλευση  των  Σπαρτιατών ;
Ποια  ήταν  η  γνώμη  των  περισσότερων  Σπαρτιατών ; 

Συντακτικές   επισημάνσεις
Ἐπειδὴ δὲ τῶν τε ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι  τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς Ἀθηναίους καὶ τῶν Ἀθηναίων ἃ ἔλεξαν  : δύο  δευτερεύουσες   χρονικές   προτάσεις
ξυμμάχων,  τὰ ἐγκλήματα  :  έμμεσο  και  άμεσο  αντικείμενο στο  «ἤκουσαν»
τῶν μὲν πλεόνων : γενική  κτητική  στο   «αἱ  γνῶμαι»
ἀδικεῖν  τε … καὶ  πολεμητέα  εἶναι  :  ειδικά απαρέμφατα  σε  θέση  επεξήγησης  στο  «ἐπὶ  τὸ  αὐτὸ»
ἐν   τάχει  :  εμπρόθετος  προσδιορισμός  του  τρόπου
αὐτῶν :  γενική  κτητική  στο   «ὁ  βασιλεὺς »
ὁ  βασιλεὺς  :  παράθεση
δοκῶν  : αναφορική  μετοχή
τοιάδε  : σύστοιχο  αντικείμενο

Μετάφραση
Αυτά   περίπου  είπαν  οι  Αθηναίοι. Και  αφού   άκουσαν  οι  Λακεδαιμόνιοι  τόσο  τις  κατηγορίες  των  συμμάχων  τους   σε  βάρος  των  Αθηναίων,  όσο  και  αυτά  που  είπαν  οι  Αθηναίοι,   αφού  τους  απομάκρυναν  όλους, συσκέπτονταν   για  την παρούσα  κατάσταση   μόνοι  τους. Οι  απόψεις  των  περισσοτέρων   συνέπιπταν, ότι  δηλαδή  οι  Αθηναίοι ήδη  αδικούσαν  και  έπρεπε  να  διεξάγουν  πόλεμο  εναντίον  τους  το  συντομότερο.  Αφού  όμως  πήρε  το  λόγο  ο  Αρχίδαμος  ο  βασιλιάς  τους,  που  φαινόταν  άνθρωπος και  συνετός  και  σώφρων,  είπε  τα  εξής  περίπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: